AKIT
English Eesti

modular logic

modulaarloogika

olemus
loogika, milles moodustavad modulaarse võre
disjunktsioon, ülaraja operatsioonina, ja
konjunktsioon, alaraja operatsioonina
=
logic in which disjunction, as an upper bound operation, and conjunction, as a lower bound operation, form a modular lattice

ülevaateid
https://www.jstor.org/stable/20013823