lambda calculus

lambda-arvutus

olemus
arvutuste esituse formaalne süsteem
matemaatilises loogikas (A. Church, 1937)

täpsemalt
arvutusi (programme) esitavate lambda-termide konstrueerimine, kus elementideks on
- muutujad x, y, ... mis esitavad arvutuste parameetreid
- abstraktsioon λx.M , kus M on lambda term, millega muutuja x seotakse, st defineeritakse programmi M sisendiks
- superpositsioon M N , kus M ja N on lambda-termid, seob arvutuse N sisendi arvutuse M väljundiga

Wiktionary:
(computing theory) any of a family of functionally complete algebraic systems in which lambda expressions are evaluated according to a fixed set of rules to produce values, which may themselves be lambda expressions

rakendusalasid
- matemaatika
- lingvistika
- programmikeeltes (näiteks Lisp)
- funtsionaalprogrammeerimine

ülevaateid
https://www.eecs.yorku.ca/course_archive/2009-10/S/3401/slides/10_LambdaCalculus.pdf

http://www-verimag.imag.fr/~iosif/LogicAutomata07/lambda-calculus-slides.pdf

http://planetmath.org/lambdacalculus

https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_calculus

http://www.inf.fu-berlin.de/inst/ag-ki/rojas_home/documents/tutorials/lambda.pdf

vt ka
- lambdateisendus

Toimub laadimine

lambda calculus

lambda-arvutus

olemus
arvutuste esituse formaalne süsteem
matemaatilises loogikas (A. Church, 1937)

täpsemalt
arvutusi (programme) esitavate lambda-termide konstrueerimine, kus elementideks on
- muutujad x, y, ... mis esitavad arvutuste parameetreid
- abstraktsioon λx.M , kus M on lambda term, millega muutuja x seotakse, st defineeritakse programmi M sisendiks
- superpositsioon M N , kus M ja N on lambda-termid, seob arvutuse N sisendi arvutuse M väljundiga

Wiktionary:
(computing theory) any of a family of functionally complete algebraic systems in which lambda expressions are evaluated according to a fixed set of rules to produce values, which may themselves be lambda expressions

rakendusalasid
- matemaatika
- lingvistika
- programmikeeltes (näiteks Lisp)
- funtsionaalprogrammeerimine

ülevaateid
https://www.eecs.yorku.ca/course_archive/2009-10/S/3401/slides/10_LambdaCalculus.pdf

http://www-verimag.imag.fr/~iosif/LogicAutomata07/lambda-calculus-slides.pdf

http://planetmath.org/lambdacalculus

https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_calculus

http://www.inf.fu-berlin.de/inst/ag-ki/rojas_home/documents/tutorials/lambda.pdf

vt ka
- lambdateisendus

Palun oodake...

Tõrge

lambda calculus

lambda-arvutus

olemus
arvutuste esituse formaalne süsteem
matemaatilises loogikas (A. Church, 1937)

täpsemalt
arvutusi (programme) esitavate lambda-termide konstrueerimine, kus elementideks on
- muutujad x, y, ... mis esitavad arvutuste parameetreid
- abstraktsioon λx.M , kus M on lambda term, millega muutuja x seotakse, st defineeritakse programmi M sisendiks
- superpositsioon M N , kus M ja N on lambda-termid, seob arvutuse N sisendi arvutuse M väljundiga

Wiktionary:
(computing theory) any of a family of functionally complete algebraic systems in which lambda expressions are evaluated according to a fixed set of rules to produce values, which may themselves be lambda expressions

rakendusalasid
- matemaatika
- lingvistika
- programmikeeltes (näiteks Lisp)
- funtsionaalprogrammeerimine

ülevaateid
https://www.eecs.yorku.ca/course_archive/2009-10/S/3401/slides/10_LambdaCalculus.pdf

http://www-verimag.imag.fr/~iosif/LogicAutomata07/lambda-calculus-slides.pdf

http://planetmath.org/lambdacalculus

https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_calculus

http://www.inf.fu-berlin.de/inst/ag-ki/rojas_home/documents/tutorials/lambda.pdf

vt ka
- lambdateisendus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!