AKIT
English Eesti

constructive logic

konstruktiivloogika, intuitsionistlik loogika