AKIT
English Eesti

Heyting algebra

Heytingi algebra

olemus
tõkestatud võre, kus
- lisaks üla- ja alaraja operatsioonidele sup ja inf
- on defineeritud binaartehe "→":
mis tahes elementide a, b ja c korral
inf (c, a) ≤ b parajasti siis, kui cab

näiteid
- iga Boole'i algebra on ühltasi ka Heytingi algebra kui defineerida ab kui sup(¬a, b), kus ¬a on elemendi a täiend
- iga Heytingi algebra, kus kehtib kas välistatud kolmanda seadus või topelteituse seadus, on Boole'i algebra