AKIT
English Eesti

Heyting algebra

Heytingi algebra

olemus
tõkestatud võre, kus
- lisaks üla- ja alaraja operatsioonidele sup ja inf
- on defineeritud binaartehe "→":
mis tahes elementide a, b ja c korral
inf (c, a) ≤ b parajasti siis, kui cab

näiteid
- iga Boole'i algebra on ühtlasi Heytingi algebra,
kui defineerida ab tehtena sup(¬a, b),
kus ¬a on elemendi a täiend
- iga Heytingi algebra, kus kehtib
välistatud kolmanda seadus
või topelteituse seadus,
on Boole'i algebra

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Heyting_algebra

https://en.wikipedia.org/wiki/Complete_Heyting_algebra

http://homes.dsi.unimi.it/~ghilardi/allegati/dispcesena.pdf