AKIT
English Eesti

Boolean algebra

Boole'i algebra

olemus
(1) matemaatiline struktuur:
distributiivne täiendelementidega võre
näide
mingi hulga H kõigi alamhulkade hulk, kus osaliseks järjestuseks on alamhulgaks olemise seos

(2) lausearvutuse haru:
käsitleb väitelauseid, milles muutujate väärtused on tõeväärtused
vt ka
- Boole'i funktsioon
- Boole'i lülitus
- Boole'i tehe