AKIT
English Eesti

Boolean function

Boole'i funktsioon; tõeväärtusfunktsioon