AKIT
English Eesti

logic gate

loogikaelement, ventiil