AKIT
English Eesti

logic operation

loogikatehe; loogikaoperatsioon

olemus

(1) ISO/IEC 2382: sümbolloogika reegleid järgiv tehe

(2) ISO/IEC 2382: tehe, milles
- tulemi iga märk sõltub ainult iga operandi vastavast märgist

täpsemalt
https://www.slideshare.net/mujtabakhan33/logical-operators-in-brief-with-examples

näiteid
- Boole'i tehe
- lävitehe
- enamustehe
- loogiline võrdlus
- loogiline nihe
- ringnihe