AKIT
English Eesti

operation (4)

tehe

olemus
funktsioon f, mis mingi hulga või klassi elementidest moodustatud kindla pikkusega järjenditele (x(1),...,x(n)) seab vastavusse selle hulga või klassi elemendi f (x(1),...,x(n))

aarsus
- kui n = 1, siis f on unaartehe
- kui n = 2, siis binaartehe
- kui n = 3, siis ternaartehe
- üldjuhul on tehe n-aarne

vt
- naturaalarv, tehted
- täisarv, tehted

vt ka
- assotsiatiivne binaartehe
- Boole'i tehe
- enamustehe
- JA-tehe
- kommutatiivne binaartehe
- korrutustehe
- lävitehe
- loogikatehe