AKIT
English Eesti

operation (4)

tehe

olemus
funktsioon f, mis hulga või klassi
elementidest moodustatud
kindla pikkusega järjenditele (x(1),...,x(n))
seab vastavusse
selle hulga või klassi elemendi f (x(1),...,x(n))

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_(mathematics)

https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_operations

aarsus
- kui n = 1, siis f on unaartehe
- kui n = 2, siis binaartehe
- kui n = 3, siis ternaartehe
- üldjuhul on tehe n-aarne

täpsemalt vt
- kompleksarv, tehted
- naturaalarv, tehted
- ratsionaalarv, tehted
- reaalarv, tehted
- täisarv, tehted

vt ka
- assotsiatiivne binaartehe
- Boole'i tehe
- enamustehe
- JA-tehe
- kommutatiivne binaartehe
- korrutustehe
- lävitehe
- loogikatehe
- operatsioon