AKIT
English Eesti

unary operation

unaartehe

olemus
tehe aarsusega 1

(a) ühe operandiga tehe
(b) hulgal A: funktsioon A → A

näiteid
- absoluutväärtus
- ruutjuur
- faktoriaal