AKIT
English Eesti

function

funktsioon

olemus
(1) ülesanne, otstarve
https://en.wikipedia.org/wiki/Function_(engineering)
(1a) IEEE 1233-1998:
töö, toiming või tegevus, mis
tuleb soovitud tulemi saamiseks sooritada
(1b) ISO/IEC/IEEE 24765:
süsteemi või komponendi
määratletud eesmärk või iseloomulik toiming
(1c) ISO/IEC 24570:
mõõtmiseks määratletud ja kasutatav
nõuete ja spetsifikatsioonide elementaarüksus

(2) tarkvaraelement
https://www.cs.utah.edu/~germain/PPS/Topics/functions.html___(2a)__ ISO/IEC/IEEE 24765:
spetsiifilist toimingut sooritav tarkvaramoodul, mis
- aktiveerub ta nime ilmumisel avaldises
- saab vastu võtta sisendväärtusi ja
- väljastab üheainsa väärtuse
(2b) ISO/IEC 26514: rakenduse osa, mis
hõlbustab kasutajail oma ülesannete täitmist

(3) matemaatikas:
binaarseos f, mis
vastendab ühe klassi iga elemendi
teise klassi üheselt määratud elemendiga:
st kui f sisaldab paare (x,y) ja (x,y'), siis y = y'
https://en.wikipedia.org/wiki/Function_(mathematics)

vt ka
- bijektiivne funktsioon
- bilineaarne funktsioon
- biomeetriafunktsioon
- Boole'i funktsioon
- Davies'i ja Meyeri tihendusfunktsioon
- elliptkõvera ratsionaalfunktsioonide korpus
- elutähtis ärifunktsioon
- funktsiooni graafik
- funktsiooni nullkoht
- funktsiooni piirväärtus
- funktsioonikorpus
- funktsiooniliides
- funktsiooninihe
- funktsioonistik
- funktsiooniväline
- funktsiooniväline nõue
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku liides, TSF liides
- injektiivne funktsioon
- itereeritud räsifunktsioon
- jaotusfunktsioon
- juhuelemendi tuletuse funktsioon
- kahe muutuja funktsioon
- kasutajafunktsioon
- kollisioonivaba funktsioon
- kollisioonivaba räsifunktsioon
- krüptokontrolli funktsioon
- kumer funktsioon
- kõdumatu bilineaarfunktsioon
- käsnafunktsioon
- loogikafunktsioon
- luubifunktsioon
- lävifunktsioon
- MASH-räsifunktsioonid
- Matyasi, Meyeri ja Oseas'i tihendusfunktsioon
- Miyaguchi ja Preneeli tihendusfunktsioon
- modulatsiooni ülekandefunktsioon, MTF
- monotoonne funktsioon
- mõõtefunktsioon
- mõõtuv funktsioon
- olekusiirdefunktsioon
- pakifunktsioon
- pakktöötluse funktsioon
- pidev funktsioon
- plokkšifripõhine räsifunktsioon
- pääsuotsusefunktsioon
- pääsuotsuse täiturfunktsioon
- pööramatu funktsioon
- pöördfunktsioon
- raundifunktsioon
- regulaarfunktsioon
- räsifunktsioon
- salaväärtuse tuletamise funktsioon
- sisseehitatud funktsioon
- sürjektiivne funktsioon
- tagauksega funktsioon
- tihedusfunktsioon
- tihendusfunktsioon
- tihendusfunktsiooni kollisioonirünne
- tundlik funktsioon
- turvafunktsioon
- turvafunktsioonipoliitika
- tõepärafunktsioon
- tõeväärtusfunktsioon
- töised funktsioonid
- universaalne räsifunktsioon
- universaalne ühesuunaline räsifunktsioon
- verifitseerimisfunktsioon
- võtme genereerimise funktsioon
- võtmejadafunktsioon
- võtmetalongi genereerimise funktsioon
- võtmetalongi kontrolli funktsioon
- võtmetuletusfunktsioon
- väljefunktsioon
- ärifunktsioonid
- ärifunktsioonistik
- ühesuunaline funktsioon
- ümardusfunktsioon
- ümbrisfunktsioon