function (1)

funktsioon

olemus
(1) = ülesanne, otstarve
https://en.wikipedia.org/wiki/Function_(engineering)
ISO/IEC/IEEE 24765:
(i) töö, toiming või tegevus, mis
tuleb soovitud tulemi saamiseks sooritada
= a task, action, or activity that must be accomplished to achieve a desired outcome
(iI) süsteemi või komponendi
määratletud eesmärk või iseloomulik toiming
= defined objective or characteristic action of a system or component
ISO/IEC 24570:
mõõtmiseks määratletud ja kasutatav
nõuete ja spetsifikatsioonide elementaarüksus
= elementary unit of requirements and specifications defined and used for measurement purposes

(2) tarkvaraelement
ISO/IEC/IEEE 24765:
(iii) spetsiifilist toimingut sooritav tarkvaramoodul, mis
aktiveerub ta nime ilmumisel avaldises, saab vastu võtta sisendväärtusi ja väljastab üheainsa väärtuse
= software module that performs a specific action, is invoked by the appearance of its name in an expression, receives input values, and returns a single value
ISO/IEC 26514: rakenduse osa, mis
hõlbustab kasutajail oma ülesannete täitmist
= part of an application that provides facilities for users to carry out their tasks

(3) matemaatikas:
binaarseos f, mis vastendab ühe klassi iga elemendi
teise klassi üheselt määratud elemendiga:
st kui f sisaldab paare (x,y) ja (x,y'), siis y = y'
= a mathematical correspondence that assigns exactly one element of one set to each element of the same or another set
https://en.wikipedia.org/wiki/Function_(mathematics)

vt ka
- bijektiivne funktsioon

- bilineaarne funktsioon

- biomeetriafunktsioon

- Boole'i funktsioon
- Davies'i ja Meyeri tihendusfunktsioon

- elliptkõvera ratsionaalfunktsioonide korpus

- elutähtis ärifunktsioon

- funktsiooni graafik

- funktsiooni nullkoht

- funktsiooni piirväärtus
- funktsioonikorpus

- funktsiooniliides

- funktsiooninihe

- funktsioonistik

- funktsiooniväline

- funktsiooniväline nõue
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku liides, TSF liides

- injektiivne funktsioon

- itereeritud räsifunktsioon

- jaotusfunktsioon

- juhuelemendi tuletuse funktsioon

- kahe muutuja funktsioon

- kasutajafunktsioon
- kollisioonivaba funktsioon

- kollisioonivaba räsifunktsioon

- krüptokontrolli funktsioon

- kumer funktsioon

- kõdumatu bilineaarfunktsioon
- käsnafunktsioon
- loogikafunktsioon

- luubifunktsioon
- lävifunktsioon
- MASH-räsifunktsioonid

- Matyasi, Meyeri ja Oseas'i tihendusfunktsioon
- Miyaguchi ja Preneeli tihendusfunktsioon

- modulatsiooni ülekandefunktsioon, MTF

- monotoonne funktsioon
- mõõtefunktsioon

- mõõtuv funktsioon

- olekusiirdefunktsioon

- pakifunktsioon

- pakktöötluse funktsioon
- pidev funktsioon

- plokkšifripõhine räsifunktsioon

- pääsuotsusefunktsioon
- pääsuotsuse täiturfunktsioon

- pööramatu funktsioon

- pöördfunktsioon

- raundifunktsioon

- regulaarfunktsioon

- räsifunktsioon
- salaväärtuse tuletamise funktsioon

- sisseehitatud funktsioon

- sürjektiivne funktsioon

- tagauksega funktsioon

- tihedusfunktsioon

- tihendusfunktsioon

- tihendusfunktsiooni kollisioonirünne

- tundlik funktsioon
- turvafunktsioon

- turvafunktsioonipoliitika

- tõepärafunktsioon
- tõeväärtusfunktsioon

- töised funktsioonid

- universaalne räsifunktsioon

- universaalne ühesuunaline räsifunktsioon

- verifitseerimisfunktsioon

- võtme genereerimise funktsioon

- võtmejadafunktsioon

- võtmetalongi genereerimise funktsioon

- võtmetalongi kontrolli funktsioon

- võtmetuletusfunktsioon

- väljefunktsioon
- ärifunktsioonid
- ärifunktsioonistik
- ühesuunaline funktsioon
- ümardusfunktsioon

- ümbrisfunktsioon

Toimub laadimine

function (1)

funktsioon

olemus
(1) = ülesanne, otstarve
https://en.wikipedia.org/wiki/Function_(engineering)
ISO/IEC/IEEE 24765:
(i) töö, toiming või tegevus, mis
tuleb soovitud tulemi saamiseks sooritada
= a task, action, or activity that must be accomplished to achieve a desired outcome
(iI) süsteemi või komponendi
määratletud eesmärk või iseloomulik toiming
= defined objective or characteristic action of a system or component
ISO/IEC 24570:
mõõtmiseks määratletud ja kasutatav
nõuete ja spetsifikatsioonide elementaarüksus
= elementary unit of requirements and specifications defined and used for measurement purposes

(2) tarkvaraelement
ISO/IEC/IEEE 24765:
(iii) spetsiifilist toimingut sooritav tarkvaramoodul, mis
aktiveerub ta nime ilmumisel avaldises, saab vastu võtta sisendväärtusi ja väljastab üheainsa väärtuse
= software module that performs a specific action, is invoked by the appearance of its name in an expression, receives input values, and returns a single value
ISO/IEC 26514: rakenduse osa, mis
hõlbustab kasutajail oma ülesannete täitmist
= part of an application that provides facilities for users to carry out their tasks

(3) matemaatikas:
binaarseos f, mis vastendab ühe klassi iga elemendi
teise klassi üheselt määratud elemendiga:
st kui f sisaldab paare (x,y) ja (x,y'), siis y = y'
= a mathematical correspondence that assigns exactly one element of one set to each element of the same or another set
https://en.wikipedia.org/wiki/Function_(mathematics)

vt ka
- bijektiivne funktsioon

- bilineaarne funktsioon

- biomeetriafunktsioon

- Boole'i funktsioon
- Davies'i ja Meyeri tihendusfunktsioon

- elliptkõvera ratsionaalfunktsioonide korpus

- elutähtis ärifunktsioon

- funktsiooni graafik

- funktsiooni nullkoht

- funktsiooni piirväärtus
- funktsioonikorpus

- funktsiooniliides

- funktsiooninihe

- funktsioonistik

- funktsiooniväline

- funktsiooniväline nõue
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku liides, TSF liides

- injektiivne funktsioon

- itereeritud räsifunktsioon

- jaotusfunktsioon

- juhuelemendi tuletuse funktsioon

- kahe muutuja funktsioon

- kasutajafunktsioon
- kollisioonivaba funktsioon

- kollisioonivaba räsifunktsioon

- krüptokontrolli funktsioon

- kumer funktsioon

- kõdumatu bilineaarfunktsioon
- käsnafunktsioon
- loogikafunktsioon

- luubifunktsioon
- lävifunktsioon
- MASH-räsifunktsioonid

- Matyasi, Meyeri ja Oseas'i tihendusfunktsioon
- Miyaguchi ja Preneeli tihendusfunktsioon

- modulatsiooni ülekandefunktsioon, MTF

- monotoonne funktsioon
- mõõtefunktsioon

- mõõtuv funktsioon

- olekusiirdefunktsioon

- pakifunktsioon

- pakktöötluse funktsioon
- pidev funktsioon

- plokkšifripõhine räsifunktsioon

- pääsuotsusefunktsioon
- pääsuotsuse täiturfunktsioon

- pööramatu funktsioon

- pöördfunktsioon

- raundifunktsioon

- regulaarfunktsioon

- räsifunktsioon
- salaväärtuse tuletamise funktsioon

- sisseehitatud funktsioon

- sürjektiivne funktsioon

- tagauksega funktsioon

- tihedusfunktsioon

- tihendusfunktsioon

- tihendusfunktsiooni kollisioonirünne

- tundlik funktsioon
- turvafunktsioon

- turvafunktsioonipoliitika

- tõepärafunktsioon
- tõeväärtusfunktsioon

- töised funktsioonid

- universaalne räsifunktsioon

- universaalne ühesuunaline räsifunktsioon

- verifitseerimisfunktsioon

- võtme genereerimise funktsioon

- võtmejadafunktsioon

- võtmetalongi genereerimise funktsioon

- võtmetalongi kontrolli funktsioon

- võtmetuletusfunktsioon

- väljefunktsioon
- ärifunktsioonid
- ärifunktsioonistik
- ühesuunaline funktsioon
- ümardusfunktsioon

- ümbrisfunktsioon

Palun oodake...

Tõrge

function (1)

funktsioon

olemus
(1) = ülesanne, otstarve
https://en.wikipedia.org/wiki/Function_(engineering)
ISO/IEC/IEEE 24765:
(i) töö, toiming või tegevus, mis
tuleb soovitud tulemi saamiseks sooritada
= a task, action, or activity that must be accomplished to achieve a desired outcome
(iI) süsteemi või komponendi
määratletud eesmärk või iseloomulik toiming
= defined objective or characteristic action of a system or component
ISO/IEC 24570:
mõõtmiseks määratletud ja kasutatav
nõuete ja spetsifikatsioonide elementaarüksus
= elementary unit of requirements and specifications defined and used for measurement purposes

(2) tarkvaraelement
ISO/IEC/IEEE 24765:
(iii) spetsiifilist toimingut sooritav tarkvaramoodul, mis
aktiveerub ta nime ilmumisel avaldises, saab vastu võtta sisendväärtusi ja väljastab üheainsa väärtuse
= software module that performs a specific action, is invoked by the appearance of its name in an expression, receives input values, and returns a single value
ISO/IEC 26514: rakenduse osa, mis
hõlbustab kasutajail oma ülesannete täitmist
= part of an application that provides facilities for users to carry out their tasks

(3) matemaatikas:
binaarseos f, mis vastendab ühe klassi iga elemendi
teise klassi üheselt määratud elemendiga:
st kui f sisaldab paare (x,y) ja (x,y'), siis y = y'
= a mathematical correspondence that assigns exactly one element of one set to each element of the same or another set
https://en.wikipedia.org/wiki/Function_(mathematics)

vt ka
- bijektiivne funktsioon

- bilineaarne funktsioon

- biomeetriafunktsioon

- Boole'i funktsioon
- Davies'i ja Meyeri tihendusfunktsioon

- elliptkõvera ratsionaalfunktsioonide korpus

- elutähtis ärifunktsioon

- funktsiooni graafik

- funktsiooni nullkoht

- funktsiooni piirväärtus
- funktsioonikorpus

- funktsiooniliides

- funktsiooninihe

- funktsioonistik

- funktsiooniväline

- funktsiooniväline nõue
- hindamisobjekti turvafunktsioonistiku liides, TSF liides

- injektiivne funktsioon

- itereeritud räsifunktsioon

- jaotusfunktsioon

- juhuelemendi tuletuse funktsioon

- kahe muutuja funktsioon

- kasutajafunktsioon
- kollisioonivaba funktsioon

- kollisioonivaba räsifunktsioon

- krüptokontrolli funktsioon

- kumer funktsioon

- kõdumatu bilineaarfunktsioon
- käsnafunktsioon
- loogikafunktsioon

- luubifunktsioon
- lävifunktsioon
- MASH-räsifunktsioonid

- Matyasi, Meyeri ja Oseas'i tihendusfunktsioon
- Miyaguchi ja Preneeli tihendusfunktsioon

- modulatsiooni ülekandefunktsioon, MTF

- monotoonne funktsioon
- mõõtefunktsioon

- mõõtuv funktsioon

- olekusiirdefunktsioon

- pakifunktsioon

- pakktöötluse funktsioon
- pidev funktsioon

- plokkšifripõhine räsifunktsioon

- pääsuotsusefunktsioon
- pääsuotsuse täiturfunktsioon

- pööramatu funktsioon

- pöördfunktsioon

- raundifunktsioon

- regulaarfunktsioon

- räsifunktsioon
- salaväärtuse tuletamise funktsioon

- sisseehitatud funktsioon

- sürjektiivne funktsioon

- tagauksega funktsioon

- tihedusfunktsioon

- tihendusfunktsioon

- tihendusfunktsiooni kollisioonirünne

- tundlik funktsioon
- turvafunktsioon

- turvafunktsioonipoliitika

- tõepärafunktsioon
- tõeväärtusfunktsioon

- töised funktsioonid

- universaalne räsifunktsioon

- universaalne ühesuunaline räsifunktsioon

- verifitseerimisfunktsioon

- võtme genereerimise funktsioon

- võtmejadafunktsioon

- võtmetalongi genereerimise funktsioon

- võtmetalongi kontrolli funktsioon

- võtmetuletusfunktsioon

- väljefunktsioon
- ärifunktsioonid
- ärifunktsioonistik
- ühesuunaline funktsioon
- ümardusfunktsioon

- ümbrisfunktsioon

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!