AKIT
English Eesti

output function (1)

väljefunktsioon

olemus
ISO/IEC 18033:
funktsioon, mis krüptogrammi loomiseks
kombineerib võtmejada ja avateksti,
sageli bitthaaval välistava VÕI-tehtega
=
function that combines the keystream and the plaintext to produce the ciphertext
Note. This function is often bitwise XOR.