AKIT
English Eesti

bilinear function

bilineaarne funktsioon

olemus
vektorruumis või moodulis määratud
kahe argumendiga funktsioon \(f\), mis on
lineaarne mõlema argumendi suhtes, st
mis tahes vektorite \(x, y, z\) ja skalaaride \(a\) ja \(b\) korral
\(f(ax + by, z) = a f(x, z) + b f(y, z)\)
\(f(z, ax + by) = a f(z, x) + b f(z,y)\)

näide
Möbiuse teisendus \(f(z) = \frac{az + b}{cz + d}\) ,
kus \(a, b, c, d\) on reaalarvud ja \(ad - bc \neq 0\)

vt ka
- bilineaarne paaristus
- kõdumatu bilineaarfunktsioon
- positiivselt määratud bilineaarvorm