bilinear function

bilineaarne funktsioon

olemus
vektorruumis või moodulis määratud
kahe argumendiga funktsioon \(f\), mis on
lineaarne mõlema argumendi suhtes, st
mis tahes vektorite \(x, y, z\) ja skalaaride \(a\) ja \(b\) korral
\(f(ax + by, z) = a f(x, z) + b f(y, z)\)
\(f(z, ax + by) = a f(z, x) + b f(z,y)\)
=
a function of two variables which is linear with respect to each of its variables

näited
- kompleksarvude korrutis \(f(x,y) = xy\) on bilineaarfunktsioon ühemõõtmelises vektorruumis
- vektorite skalaarkorrutis \(f(x,y) = \langle x, y\rangle\)

ülevaateid
https://math.stackexchange.com/questions/2107340/how-to-check-if-the-function-fu-v-u-v-alpha-is-a-bilinear-function

https://www.oreilly.com/library/view/semi-riemannian-geometry/9781119517535/c03.xhtml

https://www.geogebra.org/m/JjHTuKbT

vt ka
- bilineaarne paaristus
- kõdumatu bilineaarfunktsioon
- positiivselt määratud bilineaarvorm

Toimub laadimine

bilinear function

bilineaarne funktsioon

olemus
vektorruumis või moodulis määratud
kahe argumendiga funktsioon \(f\), mis on
lineaarne mõlema argumendi suhtes, st
mis tahes vektorite \(x, y, z\) ja skalaaride \(a\) ja \(b\) korral
\(f(ax + by, z) = a f(x, z) + b f(y, z)\)
\(f(z, ax + by) = a f(z, x) + b f(z,y)\)
=
a function of two variables which is linear with respect to each of its variables

näited
- kompleksarvude korrutis \(f(x,y) = xy\) on bilineaarfunktsioon ühemõõtmelises vektorruumis
- vektorite skalaarkorrutis \(f(x,y) = \langle x, y\rangle\)

ülevaateid
https://math.stackexchange.com/questions/2107340/how-to-check-if-the-function-fu-v-u-v-alpha-is-a-bilinear-function

https://www.oreilly.com/library/view/semi-riemannian-geometry/9781119517535/c03.xhtml

https://www.geogebra.org/m/JjHTuKbT

vt ka
- bilineaarne paaristus
- kõdumatu bilineaarfunktsioon
- positiivselt määratud bilineaarvorm

Palun oodake...

Tõrge

bilinear function

bilineaarne funktsioon

olemus
vektorruumis või moodulis määratud
kahe argumendiga funktsioon \(f\), mis on
lineaarne mõlema argumendi suhtes, st
mis tahes vektorite \(x, y, z\) ja skalaaride \(a\) ja \(b\) korral
\(f(ax + by, z) = a f(x, z) + b f(y, z)\)
\(f(z, ax + by) = a f(z, x) + b f(z,y)\)
=
a function of two variables which is linear with respect to each of its variables

näited
- kompleksarvude korrutis \(f(x,y) = xy\) on bilineaarfunktsioon ühemõõtmelises vektorruumis
- vektorite skalaarkorrutis \(f(x,y) = \langle x, y\rangle\)

ülevaateid
https://math.stackexchange.com/questions/2107340/how-to-check-if-the-function-fu-v-u-v-alpha-is-a-bilinear-function

https://www.oreilly.com/library/view/semi-riemannian-geometry/9781119517535/c03.xhtml

https://www.geogebra.org/m/JjHTuKbT

vt ka
- bilineaarne paaristus
- kõdumatu bilineaarfunktsioon
- positiivselt määratud bilineaarvorm

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!