AKIT
English Eesti

non-degenerate bilinear function

kõdumatu bilineaarfunktsioon

olemus
bilineaarfunktsioon \(f\), mis
rahuldab järgnevat tingimust:
kui \(f(x,y) = 0\) iga vektori \(x\) korral
või \(f(y,x) = 0\) iga vektori \(x\) korral,
siis \(y\) on nullvektor

ülevaateid
https://altexploit.wordpress.com/tag/non-degenerate-bilinear-function/