AKIT
English Eesti

module (2)

moodul (3)

olemus
algebraline süsteem, mis
koosneb vektoritest ja skalaaridest

omadusi
- vektoreid saab selles liita ja skalaariga korrutada
- liitmise suhtes on Abeli rühm
- skalaarid moodustavad ühikelemendiga ringi
- skalaaride a, b ja vektorite x, y vahel kehtivad seosed:
------ a(bx) = (ab)x
------ 1x = x
------ (a + b)x = ax + bx
------ a(x + y) = ax + ay

näide
iga aditiivne Abeli rühm, kui
skalaarideks on täisarvude hulk

ülevaateid
https://mathworld.wolfram.com/Module.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Module_(mathematics)

https://encyclopediaofmath.org/wiki/Module

https://resources.saylor.org/wwwresources/archived/site/wp-content/uploads/2011/04/Module-mathematics.pdf

https://faculty.math.illinois.edu/~r-ash/Algebra/Chapter4.pdf

vt ka
- moodul (1)
- moodul (2)
- Z-moodul