AKIT
English Eesti

designated verifier signature

määratud verifitseerijaga signatuur

olemus
üks digitaalsignatuuri skeeme:
- M. Jakobsson, K. Sako, R. Impagliazzo, 1996
- signatuuri saab verifitseerida ainult ettemääratud pool,
nii et saavutatakse autenditud, kuid privaatne andmeedastus
(kolmandatele pooltele mittetõestatav, tõendamiseks sobimatu)
- sarnaneb eitamatu signatuuriga, kuid peamiste erinevustena on
---- verifitseeritav ilma signeerija osaluseta
---- verifitseerija juba signatuuri moodustamise käigus ette määratud

täpsemalt
http://kodu.ut.ee/~lipmaa/papers/lwb05/

https://eprint.iacr.org/2010/191.pdf

https://courses.cs.ut.ee/2005/crypto-seminar-fall/slides/S2.Kamm.dvs.pdf