AKIT
English Eesti

mutator

mutaator

olemus
(a) programmikoodi muundur:
- muudab koodi välisilmet, mitte funktsiooni
- põhineb juhuarvude generaatoril ja lihtsal algoritmil
- kasutatakse polümorfviiruste loomiseks
täpsemalt
https://www.giac.org/paper/gsec/3325/viral-polymorphism/105483
näiteid
- Dark Avenger MtE = DAME (1991)
http://virus.wikidot.com/dark-avenger-mutation-engine
- TPE, 1992 = Trident Polymorphic Engine
http://virus.wikidot.com/trident-polymorphic-engine
- NED, 1992 = Nuke Encryption Device
https://vx-underground.org/archive/VxHeaven/vx.php@id=en02.html
- DAME, 1993 = Dark Angel's Multiple Encryptor
https://vx-underground.org/archive/VxHeaven/vx.php@id=ed00.html
- CPE, DGME, DSCE, DSME, GCAE, GPE, Mutagen, PME, SMEG, ULTIMUTE, VICE,VME
http://www.fuhs.de/en/pub/encryptgen1.shtml
vt ka
- viirusekonstruktor

(b) kapseldusvahend objektprogrammeerimisel
https://en.wikipedia.org/wiki/Mutator_method