AKIT
English Eesti

honeypot

meepurk

Õ:naiivtõlge "meepott" eeldab, et
mett hoitakse lille-, supi- või ööpotis

olemus
kahjurilõks:
- on seatud avastama, tõrjuma või
muul viisil käsitlema infosüsteemide
------ lubamatut kasutamist
------ ründeid
------ spämmi:
- on teostatud
------ peibutava petteserverina
------ või failina
------ või kasutamata aadressiruumina
------ või muul viisil

ISO/IEC 27039:
liik peibutussüsteeme, ründaja
- petmiseks, häirimiseks, suunamiseks,
õhutamiseks kulutama aega teabele,
mis näib olevat väärtuslik, kuid
on tegelikult sepitsetud
ega huvitaks seaduslikku kasutajat
- varjatud seireks, nii et
kaitsjad saavad koguda
andmeid ründemeetodite kohta

ülevaateid
http://www.eurecom.fr/en/publication/1275/download/ce-pougfa-030914b.pdf

https://www.hhs.gov/sites/default/files/using-honeypots-network-intrusion-detection.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Honeypot_(computing)

https://nsrc.org/workshops/2014/bdnog1/raw-attachment/wiki/Track2Agenda/Honeypot-Overview-BDNOG1-201405.pdf

https://www.first.org/resources/papers/conference2006/veysset-franck-slides.pdf

https://media.blackhat.com/eu-13/briefings/Sintsov/bh-eu-13-honeypot-sintsov-slides.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:327476/fulltext01

https://www.cse.wustl.edu/~jain/cse571-09/ftp/honey.pdf

https://core.ac.uk/download/pdf/219374523.pdf

https://dl.gi.de/bitstream/handle/20.500.12116/28613/GI-Proceedings.73-14.pdf?sequence=1

https://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-944.pdf

vt ka
- klient-meepurk
- meepala
- meevõrk