AKIT
English Eesti

scaling

mastabeerimine

Õ:keeletraditsioonis ja -normis (ÕS) on
"suuremastaabiline" jms, mitte "suureskaalaline",
niisiis pole põhjust tekitada keelde "skaleerimist"

olemus
(1) teise mõõtkavasse või suurusjärku viimine,
suurendamine või vähendamine, näiteks
objekti või protsessi talitlusulatuse parameetrite
(jõudluse, teenindusala, toodangumahu vms)
suurusjärgu muutmine
Wiktionary:
6. the process of adjusting raw measurement data to fit an expected distribution, such fitting examination results to a normal distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Feature_scaling
https://en.wikipedia.org/wiki/Image_scaling
https://en.wikipedia.org/wiki/Scaling_(geometry)

(2) mõõtkavaga varustamine
Wiktionary:
5. the measurement of dimensions using a scale

vt ka
- mastaabitegur
- mastabeeritavus
- skaala