scale (1)

skaala

olemus
olemite mõõtmise ja hindamise vahend, mis võimaldab olemeid
kvantitatiivsete või kvalitatiivsete väärtuste põhjal võrrelda ja järjestada

ISO 3534-2:
karakteristiku võrdlusväärtuste süsteem
= system of reference values for a characteristic

ISO/IEC 25000, 27000 jt:
atribuudiga vastavusse seatavate pidevate või diskreetsete väärtuste korrastatud hulk või kategooriate hulk; skaala tüüp sõltub skaalal olevate väärtuste vahelise suhte iseloomust:
nimetusskaala -- mõõteväärtusteks on kategooriad,
järjestusskaala -- mõõteväärtusteks on mingid astmed,
vahemikskaala -- mõõteväärtused on võrdsetel kaugustel vastavalt atribuudi võrdsetele kvantiteetidele,
suhteskaala (absoluutskaala) -- mõõteväärtused on võrdsetel kaugustel vastavalt atribuudi võrdsetele kvantiteetidele (väärtus null vastab atribuudi puudumisele)
= ordered set of values, continuous or discrete, or a set of categories to which the attribute is mapped
EXAMPLE:. Types of scales are: a nominal scale which corresponds to a set of categories; an ordinal scale which corresponds to an ordered set of scale points; an interval scale which corresponds to an ordered scale with equidistant scale points; and a ratio scale which not only has equidistant scale point but also possesses an absolute zero. Measures using nominal or ordinal scales produce qualitative data, and measures using interval and ratio scales produce quantitative data.


ülevaateid
https://www.questionpro.com/blog/nominal-ordinal-interval-ratio/

https://www.formpl.us/blog/measurement-scale-type

https://www.britannica.com/topic/measurement-scale

https://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_measurement

vt ka
- ajaskaala
- ajaskaalaga võrkgraafik
- järjestusskaala, pingereaskaala
- Likerti skaala
- mastaap
- mõõteskaala
- nimetusskaala, kategooriaskaala
- suhteskaala, absoluutskaala
- vahemikskaala

Toimub laadimine

scale (1)

skaala

olemus
olemite mõõtmise ja hindamise vahend, mis võimaldab olemeid
kvantitatiivsete või kvalitatiivsete väärtuste põhjal võrrelda ja järjestada

ISO 3534-2:
karakteristiku võrdlusväärtuste süsteem
= system of reference values for a characteristic

ISO/IEC 25000, 27000 jt:
atribuudiga vastavusse seatavate pidevate või diskreetsete väärtuste korrastatud hulk või kategooriate hulk; skaala tüüp sõltub skaalal olevate väärtuste vahelise suhte iseloomust:
nimetusskaala -- mõõteväärtusteks on kategooriad,
järjestusskaala -- mõõteväärtusteks on mingid astmed,
vahemikskaala -- mõõteväärtused on võrdsetel kaugustel vastavalt atribuudi võrdsetele kvantiteetidele,
suhteskaala (absoluutskaala) -- mõõteväärtused on võrdsetel kaugustel vastavalt atribuudi võrdsetele kvantiteetidele (väärtus null vastab atribuudi puudumisele)
= ordered set of values, continuous or discrete, or a set of categories to which the attribute is mapped
EXAMPLE:. Types of scales are: a nominal scale which corresponds to a set of categories; an ordinal scale which corresponds to an ordered set of scale points; an interval scale which corresponds to an ordered scale with equidistant scale points; and a ratio scale which not only has equidistant scale point but also possesses an absolute zero. Measures using nominal or ordinal scales produce qualitative data, and measures using interval and ratio scales produce quantitative data.


ülevaateid
https://www.questionpro.com/blog/nominal-ordinal-interval-ratio/

https://www.formpl.us/blog/measurement-scale-type

https://www.britannica.com/topic/measurement-scale

https://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_measurement

vt ka
- ajaskaala
- ajaskaalaga võrkgraafik
- järjestusskaala, pingereaskaala
- Likerti skaala
- mastaap
- mõõteskaala
- nimetusskaala, kategooriaskaala
- suhteskaala, absoluutskaala
- vahemikskaala

Palun oodake...

Tõrge

scale (1)

skaala

olemus
olemite mõõtmise ja hindamise vahend, mis võimaldab olemeid
kvantitatiivsete või kvalitatiivsete väärtuste põhjal võrrelda ja järjestada

ISO 3534-2:
karakteristiku võrdlusväärtuste süsteem
= system of reference values for a characteristic

ISO/IEC 25000, 27000 jt:
atribuudiga vastavusse seatavate pidevate või diskreetsete väärtuste korrastatud hulk või kategooriate hulk; skaala tüüp sõltub skaalal olevate väärtuste vahelise suhte iseloomust:
nimetusskaala -- mõõteväärtusteks on kategooriad,
järjestusskaala -- mõõteväärtusteks on mingid astmed,
vahemikskaala -- mõõteväärtused on võrdsetel kaugustel vastavalt atribuudi võrdsetele kvantiteetidele,
suhteskaala (absoluutskaala) -- mõõteväärtused on võrdsetel kaugustel vastavalt atribuudi võrdsetele kvantiteetidele (väärtus null vastab atribuudi puudumisele)
= ordered set of values, continuous or discrete, or a set of categories to which the attribute is mapped
EXAMPLE:. Types of scales are: a nominal scale which corresponds to a set of categories; an ordinal scale which corresponds to an ordered set of scale points; an interval scale which corresponds to an ordered scale with equidistant scale points; and a ratio scale which not only has equidistant scale point but also possesses an absolute zero. Measures using nominal or ordinal scales produce qualitative data, and measures using interval and ratio scales produce quantitative data.


ülevaateid
https://www.questionpro.com/blog/nominal-ordinal-interval-ratio/

https://www.formpl.us/blog/measurement-scale-type

https://www.britannica.com/topic/measurement-scale

https://en.wikipedia.org/wiki/Level_of_measurement

vt ka
- ajaskaala
- ajaskaalaga võrkgraafik
- järjestusskaala, pingereaskaala
- Likerti skaala
- mastaap
- mõõteskaala
- nimetusskaala, kategooriaskaala
- suhteskaala, absoluutskaala
- vahemikskaala

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!