AKIT
English Eesti

ordinal scale

järjestusskaala, pingereaskaala

olemus
skaala, millel väärtused on järjestuskohad:
- olemite järjestamiseks või liigitamiseks
- põhineb olemite võrdlemisel
- ei näita erinevuse määra
- erijuht: dihhotoomskaala
(haige/terve, tõene/väär, süüdi/süütu)

ISO 3534, ISO/IEC 19086:
järjestatud nimeliste kategooriatega skaala

ISO/IEC/IEEE 24765:
skaala, mille mõõteväärtused on asukohad järjestuses

ülevaateid
https://image.slidesharecdn.com/goal3-120512112334-phpapp01/95/scales-of-measurement-4-1024.jpg

http://intellspot.com/nominal-vs-ordinal-data/

https://en.wikipedia.org/wiki/Ordinal_data

näiteid
Likerti skaala

https://ahaslides.com/blog/10-ordinal-scale-examples-plus-free-tool/

vt ka
- nimetusskaala, kategooriaskaala
- suhteskaala, absoluutskaala
- vahemikskaala