AKIT
English Eesti

ordinal scale

järjestusskaala, pingereaskaala

olemus
skaala, millel väärtused on järjestuskohad:
- olemite järjestamiseks või liigitamiseks
- põhineb olemite võrdlemisel
- ei näita erinevuse määra
- erijuht: dihhotoomskaala
(haige/terve, tõene/väär, süüdi/süütu)

ISO 3534, ISO/IEC 19086:
järjestatud nimeliste kategooriatega skaala

ISO/IEC/IEEE 24765:
skaala, mille mõõteväärtused on asukohad järjestuses

täpsemalt
http://intellspot.com/nominal-vs-ordinal-data/

näide
- Likerti skaala

vt ka
- nimetusskaala, kategooriaskaala
- suhteskaala, absoluutskaala
- vahemikskaala