AKIT
English Eesti

modulation

modulatsioon

olemus

(a) varieerimisprotsess
ISO/IEC 2382:
protsess, millega varieeritakse
vähemalt üht signaalikandja karakteristikut
vastavalt edastatava signaali mingile karakteristikule

ülevaateid
https://www.slideshare.net/sanjaysongra/modulation-by-sanjay

https://www.slideshare.net/engryasirali/modulation-30857166

https://www.slideshare.net/Msk72/modulation-techniques

https://www.tutorialspoint.com/principles_of_communication/principles_of_communication_modulation.htm

(b) varieeruvusnäitaja
ISO 9334:
perioodilise signaali varieeruvusmäära näitaja

ISO 12233:
signaalitaseme normaliseeritud amplituud

ISO 12231, ISO 1962:
signaali minimaal- ja maksimaaltasema vahe
jagatuna nende tasemete summaga

ISO 29794 (biomeetria):
laine maksimaal- ja minimaalväärtusega max ja min , 100(max-min)/(max+min)%

vt ka
- demodulatsioon
- diskreetsagedusmodulatsioon, FSK
- impulss-faasmodulatsioon, PPM
- modulatsiooni ülekandefunktsioon, MTF
- modulatsioonikiirus
- pikkusmodulatsioon