AKIT
English Eesti

pulse width modulation

pikkusmodulatsioon

("modulatsioon impulsi pikkusega")

olemus
modulatsioon impulsside täiteteguriga, st püsisageduslike impulsside pikkusega

rakendusi
- helivõimendus ja heliefektide loomine
- mootorite kiiruse reguleerimine
- mürakindlams side
- päikese- või tuuleenergia salvestuse süsteemid
- täiturite juhtimine
- valgustitele või muule koormisele antava võimsuse reguleerimine

täpsemalt
https://www.youtube.com/watch?v=PMhrU220Xp4

https://learn.sparkfun.com/tutorials/pulse-width-modulation

http://www.powershow.com/view/3b5062-ZDQ5N/Pulse_Width_Modulation_powerpoint_ppt_presentation

https://www.embedded.com/electronics-blogs/beginner-s-corner/4023833/Introduction-to-Pulse-Width-Modulation

https://pdfs.semanticscholar.org/7e5b/9378d9100f66cebf496aa4e9b6514f88da77.pdf