AKIT
English Eesti

executable space protection

mälu käitustõrje

olemus
mäluala märgistamine mittekäituslikuks, näiteks
aparatuursete vahenditega, eeskätt käitustõrjebitiga,
nii et katse käitada selle ala sisu masinakoodina
tekitab erandi

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Executable_space_protection