AKIT
English Eesti

exception

erand; erind

Õ:"erind" tähendab erandit tarkvara kontekstis

olemus
tavalisest või normist lahknev olukord, väärtus, olem vms, sealhulgas

ISO/IEC 2382: programmi täitmise ajal tekkida võiv olukord, mis võib põhjustada kõrvalekalde normaalsest täitmisjadast ning mille määratlemiseks, seadmiseks, tuvastuseks, ignoreerimiseks või käsitlemiseks on olemas vahendid

näide
mälu ületäitumine