address space

aadressiruum

olemus
füüsilise või loogilise olemi
(mälupesa, kettasektori, välisseadme, hosti vm)
võimalike aadresside hulk

ISO/IEC 2382:
aadresside hulk, mida saab kasutada
programm või funktsionaalüksus,
võib sisaldada virtuaalaadresse
= set of addresses that can be used by a particular program or functional unit
Note 1. The address space may include virtual addresses.


ISO/IEC/IEEE 9945:
mälupesad, mille poole saab pöörduda
protsess või protsessilõim
= the memory locations that can be referenced by a process or the threads of a process

ISO/IEC/IEEE 24765:
nende mälupesade arv,
mida saab adresseerida keskprotsessor
= number of memory locations that a central processing unit can address

näiteid
http://slideplayer.com/slide/4487410/14/images/4/Address+Spaces+Translation+from+logical+to+physical+addresses+2N.jpg

http://static.duartes.org/img/blogPosts/linuxFlexibleAddressSpaceLayout.png

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Address_space

https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/vm-intro.pdf

https://www.cs.unm.edu/~crandall/operatingsystems20/slides/10-Address-Space.pdf

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/230461618475.pdf?expires=1646295550&id=id&accname=guest&checksum=0C9EF7721C417A2802EA12860C67424A

vt ka
- aadressiruumi juhustus
- domeeninimede süsteem
- IP-aadress

Toimub laadimine

address space

aadressiruum

olemus
füüsilise või loogilise olemi
(mälupesa, kettasektori, välisseadme, hosti vm)
võimalike aadresside hulk

ISO/IEC 2382:
aadresside hulk, mida saab kasutada
programm või funktsionaalüksus,
võib sisaldada virtuaalaadresse
= set of addresses that can be used by a particular program or functional unit
Note 1. The address space may include virtual addresses.


ISO/IEC/IEEE 9945:
mälupesad, mille poole saab pöörduda
protsess või protsessilõim
= the memory locations that can be referenced by a process or the threads of a process

ISO/IEC/IEEE 24765:
nende mälupesade arv,
mida saab adresseerida keskprotsessor
= number of memory locations that a central processing unit can address

näiteid
http://slideplayer.com/slide/4487410/14/images/4/Address+Spaces+Translation+from+logical+to+physical+addresses+2N.jpg

http://static.duartes.org/img/blogPosts/linuxFlexibleAddressSpaceLayout.png

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Address_space

https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/vm-intro.pdf

https://www.cs.unm.edu/~crandall/operatingsystems20/slides/10-Address-Space.pdf

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/230461618475.pdf?expires=1646295550&id=id&accname=guest&checksum=0C9EF7721C417A2802EA12860C67424A

vt ka
- aadressiruumi juhustus
- domeeninimede süsteem
- IP-aadress

Palun oodake...

Tõrge

address space

aadressiruum

olemus
füüsilise või loogilise olemi
(mälupesa, kettasektori, välisseadme, hosti vm)
võimalike aadresside hulk

ISO/IEC 2382:
aadresside hulk, mida saab kasutada
programm või funktsionaalüksus,
võib sisaldada virtuaalaadresse
= set of addresses that can be used by a particular program or functional unit
Note 1. The address space may include virtual addresses.


ISO/IEC/IEEE 9945:
mälupesad, mille poole saab pöörduda
protsess või protsessilõim
= the memory locations that can be referenced by a process or the threads of a process

ISO/IEC/IEEE 24765:
nende mälupesade arv,
mida saab adresseerida keskprotsessor
= number of memory locations that a central processing unit can address

näiteid
http://slideplayer.com/slide/4487410/14/images/4/Address+Spaces+Translation+from+logical+to+physical+addresses+2N.jpg

http://static.duartes.org/img/blogPosts/linuxFlexibleAddressSpaceLayout.png

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Address_space

https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/vm-intro.pdf

https://www.cs.unm.edu/~crandall/operatingsystems20/slides/10-Address-Space.pdf

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/230461618475.pdf?expires=1646295550&id=id&accname=guest&checksum=0C9EF7721C417A2802EA12860C67424A

vt ka
- aadressiruumi juhustus
- domeeninimede süsteem
- IP-aadress

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!