AKIT
English Eesti

advantage (3)

soodustus (2); vähend; aland (2)

näiteid
advantageous price _-- soodne hind
export advantage_ -- ekspordisoodustus
social advantage _-- sotsiaalsoodustus
tariff advantage_ -- tollisoodustus
tax advantage -- maksualand; maksuvähend