AKIT
English Eesti

advantage (3)

soodustus (2); vähend; aland (2)

näiteid
advantageous price _-- soodne hind
export advantage_ -- ekspordisoodustus
social advantage -- sotsiaalsoodustus
tariff advantage -- tollisoodustus
tax advantage -- maksualand; maksuvähend

vt ka
- aland (1)
- soodustus (1)
- soodustus (3)