AKIT
English Eesti

algebraic closure (of a field)

korpuse algebraline sulund, algebraline sulund

mingit korpust K sisaldav vähim algebraliselt kinnine korpus