AKIT
English Eesti

algebraic closure (of a field)

korpuse algebraline sulund, algebraline sulund

olemus
mingit korpust K sisaldav vähim algebraliselt kinnine korpus

vt ka
- sulund