AKIT
English Eesti

closure (2)

sulund

olemus
(2a) matemaatikas:
funktsioon c mingi hulga S kõigi alamhulkade hulgast
iseendasse, nii et mis tahes alamhulkade X ja Y korral:
i) hulk X on hulga c(X) alamhulk
ii) kui X on Y alamhulk, siis c(X) on hulga c(Y) alamhulk
iii) c(c(X)) = c(X)
näide:
lineaarse katte moodustus
üksikasju:
https://www.mathsisfun.com/sets/closure.html
https://mathworld.wolfram.com/Closure.html

(2b) programmikeeltes:
kirje, milles on funktsioon
koos ta vabu muutujaid siduva keskkonnaga
täpsemalt
http://c2.com/cgi/wiki?WhatIsClosure
https://www.youtube.com/watch?v=yiEeiMN2Khs

vt ka
- algebraline sulund
- sulundioperaator
- sulundiruum