AKIT
English Eesti

alphanumeric

tärk-

olemus
ISO/IEC 2382:
tähti, numbreid ja enamasti ka erimärke
sisaldavate andmete ning neid kasutavate
protsesside ja funktsionaalüksuste liik

vt ka
- mittetärk
- tärkandmed