AKIT
English Eesti

alphanumeric

tärk-

ISO/IEC 2382: tähti, numbreid ja harilikult ka erimärke sisaldavate andmete ning selliseid andmeid kasutavate protsesside ja funktsionaalüksuste liik