AKIT
English Eesti

non-alphanumeric character

mittetärk

olemus
(a) märk, mis pole täht ega number, näiteks
kirjavahemärk, erimärk
=a character which is not a letter or number, e.g. a special character

(b) graafiline sümbol, mis pole kirjamärk
= a graphic symbol which is not a graphic character

näiteid
https://www.basiccomputerknowledge.in/non-alphanumeric-characters/

https://www.cwts.nl/TvR/documents/AvR-2011JoINon-Alpha.pdf

https://www.princeton.edu/~mlovett/reference/Regular-Expressions.pdf