AKIT
English Eesti

alias (2)

teisik

teist objekti esindav fail, näiteks Mac OS kontekstis (alates versioonist System 7)