AKIT
English Eesti

algorithm

algoritm

standardmääratlusi
ISO/IEC 2382 jm: ülesande lahendamiseks täpselt määratletud reeglite lõplik korrastatud kogum

ISO 16609: spetsifitseeritud matemaatiline arvutusprotsess või reeglistik, mille järgimine annab ettekirjutatud tulemuse

ISO 9564: selgelt spetsifitseeritud matemaatiline arvutusprotsess

ISO/IEC 17462 jt: andmete loogilise esituse teisenduse reeglistik

ISO/IEC 19794: lõpliku arvu sammudega käsujada, mis ütleb biomeetriasüsteemile, kuidas probleemi lahendada; enamasti kasutatakse otsustamiseks, kas biomeetriline proov ühtub biomeetrilise malliga

sissejuhatavaid ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=40GHilyDwpc

https://www.slideshare.net/YashGupta95/introduction-to-algorithms-flow-charts

https://www.youtube.com/watch?v=XdQteAartTQ

https://www.slideshare.net/dinakan1/01-introduction-to-algorithms

näiteid
https://medium.com/@_marcos_otero/the-real-10-algorithms-that-dominate-our-world-e95fa9f16c04

http://personal.denison.edu/~havill/algorithmics/algs.html

http://csrc.nist.gov/groups/ST/toolkit/examples.html

algoritmi analüüs
https://www.slideshare.net/SwapnilAgrawal/design-and-analysis-of-algorithms-33284697

http://aofa.cs.princeton.edu/home/

vt ka
algoritmiline keerukus
asümmeetriline krüptoalgoritm
biomeetriaalgoritm
deformeeritav algoritm
dekrüpteerimisalgoritm
Eukleidese algoritm
Eukleidese laiendalgoritm
krüpteerimisalgoritm
krüptoalgoritm
liigitusalgoritm
Luhn'i algoritm
MAC algoritm
Melbourne'i segu algoritm
mitmealgoritmiline
NSA kolmandat tüüpi algoritm, NSA-3-algoritm
NSA neljandat tüüpi algoritm, NSA-4-algoritm
privaatvõtmealgoritm
Rijnadaeli algoritm
signatuuri verifitseerimise algoritm
signeerimise algoritm
sõnumiautentimiskoodi algoritm,
turvaline räsialgoritm
väänatav algoritm
valmendusalgoritm