AKIT
English Eesti

malleable algorithm

deformeeritav algoritm, väänatav algoritm

olemus
krüpteerimisalgoritm, millega loodud krüptogrammi muutes
saab seda dekrüpteerimata
tähenduslikult muuta talle vastavat avateksti
=
an encryption algorithm that allows by changing the cryptogram without decryption to meaningfully change the corresponding opentext

ülevaateid
vt deformeeritavus