AKIT
English Eesti

malleable algorithm

deformeeritav algoritm, väänatav algoritm

olemus
selline krüpteerimisalgoritm,
millega loodud krüptogrammi muutes saab
seda dekrüpteerimata
tähenduslikult muuta talle vastavat avateksti

täpsemalt
vt deformeeritavus