AKIT
English Eesti

Melbourne shuffle algorithm

Melbourne'i segu algoritm

( < Melbourne shuffle, "Melbourne'i siiberdus",
1980-90tel Austraalias tekkinud reivtantsustiil)

olemus
algoritm pilveandmete võtu mustrite peitmiseks:
- väikesed andmeüksused viiakse pilveserverilt
kasutaja süsteemi mällu,
järjestatakse seal ümber ja
tagastatakse serverile
- protsessi korratakse kõigi andmete
asukohtade muutumiseni serveril, seega
- samade andmete poole pöördutakse
iga kord eri kohta

ülevaateid
https://phys.org/news/2014-07-melbourne-shuffle-cloud.html

http://www.ece.umd.edu/~cpap/course/enee759l/pdf/Yi2.pdf