AKIT
English Eesti

encryption algorthm

krüpteerimisalgoritm

šiffer või selle komponent

ISO/IEC 18033: avateksti krüptogrammiks muundav protsess