attack (1)

rünne

Õ: rünnakuks nimetamine on eksitav:
lasteaia veebilehe sodimine
ei ole sõjaline operatsioon
vt ka kõmukeel, meediakeel

olemus
(1a) infoturvaintsidendi liik
ISO/IEC 2382:
katse rikkuda arvuti turvalisust
= attempt to violate computer security

ISO/IEC 27002 jt:
edukas või edutu lubamatu katse mingit vara
- hävitada, muuta, blokeerida, varastada või
- saada talle lubamatu juurdepääs või
- kasutada teda lubamatult
=
successful or unsuccessful unauthorized attempt to destroy, alter, disable, gain access to an asset or any attempt to expose, steal, or make unauthorized use of an asset

ISO/IEC 27039:
katse infosüsteemi ja/või selles olevat teavet
hävitada, muuta, paljastada, muuta või blokeerida
või muul viisil rikkuda turvapoliitikat
=
attempts to destroy, expose, alter, or disable information systems and/or information within it or otherwise breach the security policy

ISO 13491:
vastase katse volitamatult
saada seadmelt tundlikku teavet või teenust
või seda muuta
=
attempt by an adversary on the device to obtain or modify sensitive information or a service they are not authorized to obtain or modify

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberattack

https://media.net.in.tum.de/videoarchive/WS14/Future+Internet/2014+10+02_1310+Attack+Taxonomies+and+Ontologies/pub/slides.pdf

http://cybersecurityforum.com/cyber-attacks/

http://webhost.laas.fr/TSF/IFIPWG/Workshops&Meetings/44/W1/02-Hollingworth.pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.372.4700&rep=rep1&type=pdf

https://www.privateinternetaccess.com/blog/hacking-the-world-part-1-hacking-basics/

(1b) kallaletung
sealhulgas juriidilises tähenduses
= a criminal act of inflicting harm

https://en.wikipedia.org/wiki/Assault

(1c) turvameetme ületamise katse
ISO/IEC 18033:
krüptoalgoritmi kohta arvutusi ja päringuid tegev algoritm adaptiivselt valitud tekstide krüpteerimiseks ja/või dekrüpteerimiseks üheainsa salajase võtmega, eesmärgiga taastada salajane võti või teadmatu avatekst krüptogrammi järgi, mis võib olla adaptiivselt valitud, kuid mille kohta pole tehtud dekrüpteerimispäringut
=
algorithm that performs computations and that can request the encryption and/or decryption of adaptively chosen texts under a single secret key/private key, with the purpose of recovering either the unknown plaintext for a given ciphertext, which may be adaptively chosen but for which a request to decrypt the ciphertext is not issued, or a secret key/private key

ISO 22300:
edukas või edutu katse (katsed) mööduda autentimislahendusest, sealhulgas katsetega jäljendada, tekitada või reprodutseerida autentimiselemente
=
successful or unsuccessful attempt(s) to circumvent an authentication solution, including attempts to imitate, produce or reproduce the authentication elements

trende
https://www.symantec.com/blogs/feature-stories/cyber-security-predictions-2019-and-beyond

https://blog.cloudflare.com/network-layer-ddos-attack-trends-for-q1-2020/

https://www.ntsc.org/assets/pdfs/cyber-security-report-2020.pdf

vt ka
- adaptiivrünne
- aeglustusrünne
- aktiivrünne
- alamrünne
- andmepõhine rünne
- asümmeetriarünne
- avatekstinäidistega rünne
- avatekstisüstiga rünne
- bitipöörderünne
- bumerangrünne
- buutimisrünne
- DMA-rünne
- DNS-võimendusrünne
- dünaamiline ründepind
- elektronrünne
- eristusrünne
- ettearvutusega rünne
- fraglerünne
- füüsiline ründepind
- hajus ummistusrünne
- hajusrünne
- homogeensusrünne
- homograafrünne
- hüperviisorirünne
- ICMP ümbersuunamisrünne
- inforünne
- irdsüsteemi rünne
- jadarünne
- juhttasandirünne
- jõnksrünne
- jõurünne
- kaaperdusrünne
- kaevurünne
- kaudrünne
- keskelkohterünne
- killurünne
- kinnisründeoht
- kohalik rünne
- kohvirünne
- kollisioonrünne
- kontolukustusrünne
- kontrollijateesklusega rünne
- koodiraamatrünne
- korrektsiooniplokkrünne
- korrelatsioonirünne
- krüptoanalüüsrünne
- krüptogramminäidistega rünne
- kuivrünne
- krüptorünne
- küberrünne
- külgkanalrünne
- külgrünne
- lisaoriginaalirünne
- lõikelauarünne
- lähikollisioonirünne
- madaldusrünne
- mahtrünne
- mainerünne
- manipuleerimise ründepind
- maskrünne
- mosaiikrünne
- NTP-võimendusrünne
- nuhkimisrünne
- originaalirünne
- otsepääsuga rünne
- otserünne
- paroolirünne
- passiivrünne
- peegelrünne
- peiterünne
- peitkäskrünne
- pendelrünne
- pettepiltrünne
- petterünne
- pimerünne
- poolvaba algväärtusega kollisioonrünne
- proksiga jadarünne
- proksirünne
- pseudokollisioonrünne
- puhtvõtmeline rünne
- purustav küberrünne
- puuterünne
- põikerünne
- püsiummistusrünne
- püsivararünne
- ressursikurnamisrünne
- räsipääsrünne
- räsirünne
- ründe hind
- ründe käekiri
- ründe maksumus
- ründekood
- ründemall
- ründemehhanism
- ründemuster
- ründepind
- ründepotentsiaal
- ründepuu
- ründetarkvara
- ründevektor
- rünnak
- rünne proksiga
- sarnasusrünne
- segarünne
- seiramisründed
- serverirünne
- sibüllrünne
- sidus mõistatamisrünne
- sidusrünne
- sihtrünne
- silmapetterünne
- sisendvormingurünne
- siserünne
- smurfirünne
- SSDP-võimendusrünne
- SSH CRC32 kompensatsiooni rünne
- surverünne
- sõnarünne
- sõnastikrünne
- sõnuminäidistega rünne
- sõnumipikendusega räsirünne
- sümbollinkrünne
- sünnipäevarünne
- taasesitusrünne
- tabelrünne
- tagurdusrünne
- tarkvara ründepind
- taustteaberünne
- teenusetõkestusrünne
- teesklusrünne
- tervikluse rünne
- tihendusfunktsiooni kollisioonirünne
- TLS-ümberkõlastusrünne
- traalimisrünne
- trasseerimisrünne
- tühjendusrünne
- ummistusrünne
- Unicode-rünne
- vaba algväärtusega kollisioonrünne
- vahendusrünne
- valikprefiksiga kollisioonrünne
- valitava avatekstiga adaptiivrünne
- valitava avatekstiga rünne
- valitava avatekstipakiga rünne
- valitava krüptogrammiga adaptiivrünne
- valitava krüptogrammiga rünne
- valitava krüptogrammipakiga rünne
- valitava sõnumiga adaptiivrünne
- vallasrünne
- varirünne
- veebirakenduse rünne
- veerimisrünne
- vintsutusrünne
- vormingustringirünne
- VPN-jadarünne
- võimendusrünne
- võrdvõrkrünne
- võrguründepind
- võtmeseoserünne
- üldisrünne
- XML välisolemrünne
- XXE-rünne

Toimub laadimine

attack (1)

rünne

Õ: rünnakuks nimetamine on eksitav:
lasteaia veebilehe sodimine
ei ole sõjaline operatsioon
vt ka kõmukeel, meediakeel

olemus
(1a) infoturvaintsidendi liik
ISO/IEC 2382:
katse rikkuda arvuti turvalisust
= attempt to violate computer security

ISO/IEC 27002 jt:
edukas või edutu lubamatu katse mingit vara
- hävitada, muuta, blokeerida, varastada või
- saada talle lubamatu juurdepääs või
- kasutada teda lubamatult
=
successful or unsuccessful unauthorized attempt to destroy, alter, disable, gain access to an asset or any attempt to expose, steal, or make unauthorized use of an asset

ISO/IEC 27039:
katse infosüsteemi ja/või selles olevat teavet
hävitada, muuta, paljastada, muuta või blokeerida
või muul viisil rikkuda turvapoliitikat
=
attempts to destroy, expose, alter, or disable information systems and/or information within it or otherwise breach the security policy

ISO 13491:
vastase katse volitamatult
saada seadmelt tundlikku teavet või teenust
või seda muuta
=
attempt by an adversary on the device to obtain or modify sensitive information or a service they are not authorized to obtain or modify

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberattack

https://media.net.in.tum.de/videoarchive/WS14/Future+Internet/2014+10+02_1310+Attack+Taxonomies+and+Ontologies/pub/slides.pdf

http://cybersecurityforum.com/cyber-attacks/

http://webhost.laas.fr/TSF/IFIPWG/Workshops&Meetings/44/W1/02-Hollingworth.pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.372.4700&rep=rep1&type=pdf

https://www.privateinternetaccess.com/blog/hacking-the-world-part-1-hacking-basics/

(1b) kallaletung
sealhulgas juriidilises tähenduses
= a criminal act of inflicting harm

https://en.wikipedia.org/wiki/Assault

(1c) turvameetme ületamise katse
ISO/IEC 18033:
krüptoalgoritmi kohta arvutusi ja päringuid tegev algoritm adaptiivselt valitud tekstide krüpteerimiseks ja/või dekrüpteerimiseks üheainsa salajase võtmega, eesmärgiga taastada salajane võti või teadmatu avatekst krüptogrammi järgi, mis võib olla adaptiivselt valitud, kuid mille kohta pole tehtud dekrüpteerimispäringut
=
algorithm that performs computations and that can request the encryption and/or decryption of adaptively chosen texts under a single secret key/private key, with the purpose of recovering either the unknown plaintext for a given ciphertext, which may be adaptively chosen but for which a request to decrypt the ciphertext is not issued, or a secret key/private key

ISO 22300:
edukas või edutu katse (katsed) mööduda autentimislahendusest, sealhulgas katsetega jäljendada, tekitada või reprodutseerida autentimiselemente
=
successful or unsuccessful attempt(s) to circumvent an authentication solution, including attempts to imitate, produce or reproduce the authentication elements

trende
https://www.symantec.com/blogs/feature-stories/cyber-security-predictions-2019-and-beyond

https://blog.cloudflare.com/network-layer-ddos-attack-trends-for-q1-2020/

https://www.ntsc.org/assets/pdfs/cyber-security-report-2020.pdf

vt ka
- adaptiivrünne
- aeglustusrünne
- aktiivrünne
- alamrünne
- andmepõhine rünne
- asümmeetriarünne
- avatekstinäidistega rünne
- avatekstisüstiga rünne
- bitipöörderünne
- bumerangrünne
- buutimisrünne
- DMA-rünne
- DNS-võimendusrünne
- dünaamiline ründepind
- elektronrünne
- eristusrünne
- ettearvutusega rünne
- fraglerünne
- füüsiline ründepind
- hajus ummistusrünne
- hajusrünne
- homogeensusrünne
- homograafrünne
- hüperviisorirünne
- ICMP ümbersuunamisrünne
- inforünne
- irdsüsteemi rünne
- jadarünne
- juhttasandirünne
- jõnksrünne
- jõurünne
- kaaperdusrünne
- kaevurünne
- kaudrünne
- keskelkohterünne
- killurünne
- kinnisründeoht
- kohalik rünne
- kohvirünne
- kollisioonrünne
- kontolukustusrünne
- kontrollijateesklusega rünne
- koodiraamatrünne
- korrektsiooniplokkrünne
- korrelatsioonirünne
- krüptoanalüüsrünne
- krüptogramminäidistega rünne
- kuivrünne
- krüptorünne
- küberrünne
- külgkanalrünne
- külgrünne
- lisaoriginaalirünne
- lõikelauarünne
- lähikollisioonirünne
- madaldusrünne
- mahtrünne
- mainerünne
- manipuleerimise ründepind
- maskrünne
- mosaiikrünne
- NTP-võimendusrünne
- nuhkimisrünne
- originaalirünne
- otsepääsuga rünne
- otserünne
- paroolirünne
- passiivrünne
- peegelrünne
- peiterünne
- peitkäskrünne
- pendelrünne
- pettepiltrünne
- petterünne
- pimerünne
- poolvaba algväärtusega kollisioonrünne
- proksiga jadarünne
- proksirünne
- pseudokollisioonrünne
- puhtvõtmeline rünne
- purustav küberrünne
- puuterünne
- põikerünne
- püsiummistusrünne
- püsivararünne
- ressursikurnamisrünne
- räsipääsrünne
- räsirünne
- ründe hind
- ründe käekiri
- ründe maksumus
- ründekood
- ründemall
- ründemehhanism
- ründemuster
- ründepind
- ründepotentsiaal
- ründepuu
- ründetarkvara
- ründevektor
- rünnak
- rünne proksiga
- sarnasusrünne
- segarünne
- seiramisründed
- serverirünne
- sibüllrünne
- sidus mõistatamisrünne
- sidusrünne
- sihtrünne
- silmapetterünne
- sisendvormingurünne
- siserünne
- smurfirünne
- SSDP-võimendusrünne
- SSH CRC32 kompensatsiooni rünne
- surverünne
- sõnarünne
- sõnastikrünne
- sõnuminäidistega rünne
- sõnumipikendusega räsirünne
- sümbollinkrünne
- sünnipäevarünne
- taasesitusrünne
- tabelrünne
- tagurdusrünne
- tarkvara ründepind
- taustteaberünne
- teenusetõkestusrünne
- teesklusrünne
- tervikluse rünne
- tihendusfunktsiooni kollisioonirünne
- TLS-ümberkõlastusrünne
- traalimisrünne
- trasseerimisrünne
- tühjendusrünne
- ummistusrünne
- Unicode-rünne
- vaba algväärtusega kollisioonrünne
- vahendusrünne
- valikprefiksiga kollisioonrünne
- valitava avatekstiga adaptiivrünne
- valitava avatekstiga rünne
- valitava avatekstipakiga rünne
- valitava krüptogrammiga adaptiivrünne
- valitava krüptogrammiga rünne
- valitava krüptogrammipakiga rünne
- valitava sõnumiga adaptiivrünne
- vallasrünne
- varirünne
- veebirakenduse rünne
- veerimisrünne
- vintsutusrünne
- vormingustringirünne
- VPN-jadarünne
- võimendusrünne
- võrdvõrkrünne
- võrguründepind
- võtmeseoserünne
- üldisrünne
- XML välisolemrünne
- XXE-rünne

Palun oodake...

Tõrge

attack (1)

rünne

Õ: rünnakuks nimetamine on eksitav:
lasteaia veebilehe sodimine
ei ole sõjaline operatsioon
vt ka kõmukeel, meediakeel

olemus
(1a) infoturvaintsidendi liik
ISO/IEC 2382:
katse rikkuda arvuti turvalisust
= attempt to violate computer security

ISO/IEC 27002 jt:
edukas või edutu lubamatu katse mingit vara
- hävitada, muuta, blokeerida, varastada või
- saada talle lubamatu juurdepääs või
- kasutada teda lubamatult
=
successful or unsuccessful unauthorized attempt to destroy, alter, disable, gain access to an asset or any attempt to expose, steal, or make unauthorized use of an asset

ISO/IEC 27039:
katse infosüsteemi ja/või selles olevat teavet
hävitada, muuta, paljastada, muuta või blokeerida
või muul viisil rikkuda turvapoliitikat
=
attempts to destroy, expose, alter, or disable information systems and/or information within it or otherwise breach the security policy

ISO 13491:
vastase katse volitamatult
saada seadmelt tundlikku teavet või teenust
või seda muuta
=
attempt by an adversary on the device to obtain or modify sensitive information or a service they are not authorized to obtain or modify

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberattack

https://media.net.in.tum.de/videoarchive/WS14/Future+Internet/2014+10+02_1310+Attack+Taxonomies+and+Ontologies/pub/slides.pdf

http://cybersecurityforum.com/cyber-attacks/

http://webhost.laas.fr/TSF/IFIPWG/Workshops&Meetings/44/W1/02-Hollingworth.pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.372.4700&rep=rep1&type=pdf

https://www.privateinternetaccess.com/blog/hacking-the-world-part-1-hacking-basics/

(1b) kallaletung
sealhulgas juriidilises tähenduses
= a criminal act of inflicting harm

https://en.wikipedia.org/wiki/Assault

(1c) turvameetme ületamise katse
ISO/IEC 18033:
krüptoalgoritmi kohta arvutusi ja päringuid tegev algoritm adaptiivselt valitud tekstide krüpteerimiseks ja/või dekrüpteerimiseks üheainsa salajase võtmega, eesmärgiga taastada salajane võti või teadmatu avatekst krüptogrammi järgi, mis võib olla adaptiivselt valitud, kuid mille kohta pole tehtud dekrüpteerimispäringut
=
algorithm that performs computations and that can request the encryption and/or decryption of adaptively chosen texts under a single secret key/private key, with the purpose of recovering either the unknown plaintext for a given ciphertext, which may be adaptively chosen but for which a request to decrypt the ciphertext is not issued, or a secret key/private key

ISO 22300:
edukas või edutu katse (katsed) mööduda autentimislahendusest, sealhulgas katsetega jäljendada, tekitada või reprodutseerida autentimiselemente
=
successful or unsuccessful attempt(s) to circumvent an authentication solution, including attempts to imitate, produce or reproduce the authentication elements

trende
https://www.symantec.com/blogs/feature-stories/cyber-security-predictions-2019-and-beyond

https://blog.cloudflare.com/network-layer-ddos-attack-trends-for-q1-2020/

https://www.ntsc.org/assets/pdfs/cyber-security-report-2020.pdf

vt ka
- adaptiivrünne
- aeglustusrünne
- aktiivrünne
- alamrünne
- andmepõhine rünne
- asümmeetriarünne
- avatekstinäidistega rünne
- avatekstisüstiga rünne
- bitipöörderünne
- bumerangrünne
- buutimisrünne
- DMA-rünne
- DNS-võimendusrünne
- dünaamiline ründepind
- elektronrünne
- eristusrünne
- ettearvutusega rünne
- fraglerünne
- füüsiline ründepind
- hajus ummistusrünne
- hajusrünne
- homogeensusrünne
- homograafrünne
- hüperviisorirünne
- ICMP ümbersuunamisrünne
- inforünne
- irdsüsteemi rünne
- jadarünne
- juhttasandirünne
- jõnksrünne
- jõurünne
- kaaperdusrünne
- kaevurünne
- kaudrünne
- keskelkohterünne
- killurünne
- kinnisründeoht
- kohalik rünne
- kohvirünne
- kollisioonrünne
- kontolukustusrünne
- kontrollijateesklusega rünne
- koodiraamatrünne
- korrektsiooniplokkrünne
- korrelatsioonirünne
- krüptoanalüüsrünne
- krüptogramminäidistega rünne
- kuivrünne
- krüptorünne
- küberrünne
- külgkanalrünne
- külgrünne
- lisaoriginaalirünne
- lõikelauarünne
- lähikollisioonirünne
- madaldusrünne
- mahtrünne
- mainerünne
- manipuleerimise ründepind
- maskrünne
- mosaiikrünne
- NTP-võimendusrünne
- nuhkimisrünne
- originaalirünne
- otsepääsuga rünne
- otserünne
- paroolirünne
- passiivrünne
- peegelrünne
- peiterünne
- peitkäskrünne
- pendelrünne
- pettepiltrünne
- petterünne
- pimerünne
- poolvaba algväärtusega kollisioonrünne
- proksiga jadarünne
- proksirünne
- pseudokollisioonrünne
- puhtvõtmeline rünne
- purustav küberrünne
- puuterünne
- põikerünne
- püsiummistusrünne
- püsivararünne
- ressursikurnamisrünne
- räsipääsrünne
- räsirünne
- ründe hind
- ründe käekiri
- ründe maksumus
- ründekood
- ründemall
- ründemehhanism
- ründemuster
- ründepind
- ründepotentsiaal
- ründepuu
- ründetarkvara
- ründevektor
- rünnak
- rünne proksiga
- sarnasusrünne
- segarünne
- seiramisründed
- serverirünne
- sibüllrünne
- sidus mõistatamisrünne
- sidusrünne
- sihtrünne
- silmapetterünne
- sisendvormingurünne
- siserünne
- smurfirünne
- SSDP-võimendusrünne
- SSH CRC32 kompensatsiooni rünne
- surverünne
- sõnarünne
- sõnastikrünne
- sõnuminäidistega rünne
- sõnumipikendusega räsirünne
- sümbollinkrünne
- sünnipäevarünne
- taasesitusrünne
- tabelrünne
- tagurdusrünne
- tarkvara ründepind
- taustteaberünne
- teenusetõkestusrünne
- teesklusrünne
- tervikluse rünne
- tihendusfunktsiooni kollisioonirünne
- TLS-ümberkõlastusrünne
- traalimisrünne
- trasseerimisrünne
- tühjendusrünne
- ummistusrünne
- Unicode-rünne
- vaba algväärtusega kollisioonrünne
- vahendusrünne
- valikprefiksiga kollisioonrünne
- valitava avatekstiga adaptiivrünne
- valitava avatekstiga rünne
- valitava avatekstipakiga rünne
- valitava krüptogrammiga adaptiivrünne
- valitava krüptogrammiga rünne
- valitava krüptogrammipakiga rünne
- valitava sõnumiga adaptiivrünne
- vallasrünne
- varirünne
- veebirakenduse rünne
- veerimisrünne
- vintsutusrünne
- vormingustringirünne
- VPN-jadarünne
- võimendusrünne
- võrdvõrkrünne
- võrguründepind
- võtmeseoserünne
- üldisrünne
- XML välisolemrünne
- XXE-rünne

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!