AKIT
English Eesti

proxy attack

proksirünne, rünne proksiga

olemus
vahendusründe liik:
ründaja installib
ohvri ja kaugsaidi vahele proksi,
mille kaudu hakkab kulgema
võrguliiklus, mis on nüüd
ründaja kontrolli all

täpsemalt
https://www.researchgate.net/publication/269291151_A_study_of_SSL_Proxy_attacks_on_Android_and_iOS_mobile_applications

https://securityaffairs.co/wordpress/52254/hacking/sshowdown-proxy-attacks.html