AKIT
English Eesti

indirect attack

kaudrünne

olemus
(1) ISO/IEC 10181:
süsteemi rünne, mis
- ei põhine turvamehhanismi
algoritmide, printsiipide või omaduste puudustel
- põhineb näiteks hoopis
------ turvamehhanismist möödahiilimisel või
------ turvamehhanismi vääral kasutamisel

(2) rünne, mis on suunatud sihtsüsteemile
mingi teise süsteemi kaudu

näiteid
https://www.consumer-rankings.com/blog/indirect-attacks-and-how-you-can-prevent-them/

http://webhost.laas.fr/TSF/IFIPWG/Workshops&Meetings/72/ResearchReports/Kalbarczyk-IFIP_2017.pdf

https://corescholar.libraries.wright.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3165&context=etd_all

https://www.ecva.net/papers/eccv_2020/papers_ECCV/papers/123500596.pdf