AKIT
English Eesti

Unicode attack

Unicode-rünne

andmete Unicode-esituse kasutamine andmete tegelike väärtuste maskeerimiseks, näiteks spämmifiltrite läbimise, SQL-koodisüsti või kataloogihüppe eesmärgil; vt ka obfuscation