AKIT
English Eesti

inside attack

siserünne

olemus
rünne:
- sooritajale on antud õigused
----- juurdepääsuks süsteemi ressurssidele
- kuid ta kasutab neid ressursse lubamatul viisil