AKIT
English Eesti

information attack

inforünnak; inforünne

olemus

(1)
USA kaitseministeerium: tegevus vastase infosüsteemide manipuleerimiseks või hävitamiseks:
- neid majutava füüsilise olemi nähtava muutmiseta
- elektrooniliste vahendite kasutamine
----- juurdepääsuks informatsioonile sihtsüsteemis
----- või selle muutmiseks
- mitte alati süsteemi füüsilisi komponente kahjustades

täpsemalt
https://www.giac.org/paper/gsec/1870/information-warfare/103284

https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/97unclass/warfare.html

https://csrc.nist.gov/csrc/media/publications/conference-paper/2000/10/19/proceedings-of-the-23rd-nissc-2000/documents/papers/050.pdf

http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch03.pdf

vt ka
- küberrünne
- purustav küberrünne

(2)
vastase või muude poolte otsene või kaudne mõjutamine sobiva ja sobivalt levitatava teabega

näide
- https://www.stopfake.org/en/kremlin-has-launched-a-new-information-attack/

vt ka
- infosõda (1)
- võltsuudised