AKIT
English Eesti

targeted attack

sihtrünne

olemus
spetsialiseeritud rünne:
- on keskendatud konkreetsele
------ isikule
------ organisatsioonile
------ süsteemile
------ tarkvarale
- eeskätt luureotstarbeline ja/või kinnisrünne