AKIT
English Eesti

monitoring attacks

seiramisründed

olemus
CC:
liik ründemeetodeid:
- on suunatud hindamisobjekti tundlikele andmetele
- hõlmab passiivse analüüsi meetodeid