AKIT
English Eesti

monitoring attack

seiramisrünne

olemus
CC:
liik ründemeetodeid, on suunatud
hindamisobjekti tundlikele andmetele,
sealhulgas passiivse analüüsina

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Side-channel_attack