AKIT
English Eesti

hijack attack

kaaperdusrünne

olemus
ebaseaduslikku füüsilise või virtuaalse objekti hõivamist sisaldav rünne

näide
aktiivse liiniluure liik: võrgusuhtluse ülevõtt

vt ka
- autokaaperdus
- brauserikaaperdaja
- DLL-kaperdus
- kaaperkest
- kaevekaaperdus
- kõnekaaperdus
- margikaaperdus
- robotvõrgu kaaperdus
- seansikaaperdus
- vormikaaperdus