AKIT
English Eesti

mosaic attack

mosaiikrünne

olemus
piltide digitaalvesimärkide rünne:
(i) kaitstud pilt tükeldatakse väikesteks osadeks,
vesimärgist väiksemateks
(ii) osade kogum kuvatakse näilise tervikpildina

täpsemalt
https://www.researchgate.net/publication/248407653_Weaknesses_of_copyright_marking_systems
(jaotis 4.3)