AKIT
English Eesti

collision attack

kollisioonrünne

räsirünne, mille eesmärk on leida kaks erinevat originaali, mille kujutised ühtivad