AKIT
English Eesti

pre-image

originaal (2)

olemus
funktsiooni f väärtusele y vastav
argumendi väärtus x, mis
- rahuldab seost y = f (x) ,
- kusjuures väärtuse y kõik originaalid
moodustavad täisoriginaali

vt ka
- originaalirünne