AKIT
English Eesti

pre-image

originaal (2)

olemus
funktsiooni f väärtusele y vastav
argumendi väärtus x, mis
rahuldab seost y = f (x) ,
kusjuures väärtuse y kõik originaalid
moodustavad täisoriginaali

ülevaateid
https://mathworld.wolfram.com/Pre-Image.html

vt ka
- originaalirünne