AKIT
English Eesti

inverse image (2)

täisoriginaal

olemus
funktsiooni \(f\colon X\rightarrow Y\) sihthulga \(Y\) alamhulgale \(A\)
vastav hulk
\(f^{-1}(A)=\{x\in X\colon f(x)\in A\}\), mis
koosneb kõigist sellistest lähtehulga \(X\) elementidest,
mille kujutised kuuluvad hulka \(A\)
ülevaateid
http://mathonline.wikidot.com/direct-image-inverse-image-and-inverse-functions

vt ka
- originaal (2)