AKIT
English Eesti

semi-free start collision attack

poolvaba algväärtusega kollisioonrünne